Menu
Your Cart

FAQ

Op al onze producten geldt een wettelijke garantietermijn van 6 maanden.
Jouw aanspreekpunt voor klachten of vragen over garantie is afhankelijk van het verkooppunt waar je het product gekocht hebt. Neem contact op met het (online) verkooppunt waar je het product hebt aangeschaft. Als je teruggaat naar de winkel, neem dan je aankoopbewijs mee.Er is sprake van transportschade wanneer de schade is ontstaan tijdens het transport. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een beschadiging aan de buitenkant van het pakket. Meld in eerste instantie de gebreken direct aan de bezorger en maak foto’s van de schade. Ondanks dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor transportschade, willen we graag dat je de schade meldt. Neem per e-mail contact met ons op. Vermeld in de e-mail je ordernummer, een omschrijving van de schade en de betreffende foto’s. Klachten van overige gebreken die 2 dagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Wanneer de schade niet het resultaat is van transport, zoals een kras op het product terwijl de verpakking intact is, neem dan alsjeblieft onmiddellijk contact met ons op.

Procedure: Melden van gebreken, schade en problemen

Gebruik ons contactformulier om de volgende informatie door te geven: het ordernummer, een gedetailleerde beschrijving van het probleem en foto's van de schade. We zullen je garantieclaim binnen 2 werkdagen behandelen. Na de evaluatie van het probleem, nemen we per e-mail contact met je op.


Procedure: Inzenden van gebreken, schade en problemen

De items die in aanmerking komen voor reparatie of vervanging dienen te worden afgeleverd op onze locatie. Je kunt het product persoonlijk afgeven of naar ons toesturen. Houd er rekening mee dat de verzendkosten voor je eigen rekening zijn en dat de verzending op eigen risico is. Zorg ervoor dat je bij het inzenden van het product altijd een document bijvoegt met daarin het ordernummer, de reden voor de garantieaanvraag en je NAW-gegevens.

Zodra we hebben vastgesteld dat het product of de fiets onder de garantie valt, nemen we contact met je op en bespreken we verschillende opties, waaronder mogelijk de vervanging van het product of de terugbetaling van het factuurbedrag.


Er zijn meerdere uitzonderingen op de garantie. Zaken waarbij geen beroep kan worden gedaan op garantie:

 •  Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, een ketting, kettingbladen, een freewheel, achter tandwielen, lagers, kabels en remblokken. Deze vallen niet onder de garantie.
 •  Bij een geconstateerde verwaarlozing van zaken door de afnemer.
 •  Indien de afnemer wijzigingen heeft aangebracht aan de zaken of heeft laten aanbrengen. Hieronder vallen ook reparaties die niet door of namens Bakfix.nl zijn verricht.
 •  Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
 •  Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
 •  Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade).
 •  Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
 •  Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 •  Gratis actie artikelen.


Bakfix.nl hanteert de standaard fabrieksgarantie; deze garantie is merkgebonden. We hanteren dus de garantiebepaling zoals die door de fabrikanten is vastgesteld. Eventuele problemen die onder de garantie vallen, dien je ons schriftelijk te melden per e-mail. Uitgebreide informatie over de garantie vind je in de algemene voorwaarden. Binnen het garantietermijn worden wij bij een probleem aan je fiets of artikel in de gelegenheid gesteld het probleem te beoordelen en/of op te lossen. Een vergoeding voor beoordeling, afmontage, reparatie elders of reis- en tijdskosten wordt hiervoor niet gegeven. Wanneer is aangetoond dat de fiets of het product binnen de garantie valt, wordt voor rekening van Bakfix.nl het probleem zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen. Schade of letsel ontstaan door gebreken, worden niet door ons vergoed.


*Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals:

 • banden
 • ketting
 • kettingbladen
 • freewheel
 • achtertandwielen
 • kabels
 • remblokken


Op de bovenstaande slijtage onderdelen worden geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.


Op het moment dat je de bestelling niet of incompleet hebt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur in beiden gevallen een mail naar de klantenservice met een toelichting over wat er precies ontbreekt en het ordernummer van de bestelling.

Heb je een klacht over de dienstverlening of over een misgelopen bestelling? We doen altijd onze uiterste best, maar een fout kan voorkomen. We vinden dat natuurlijk heel vervelend. Om je klacht te kunnen behandelen, vragen wij je vriendelijk de klacht via het contactformulier door te geven.


Zodra wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. We zullen binnen 14 dagen na ontvangst de klacht in behandeling nemen. Deze tijd hebben wij nodig om je klacht op de juiste manier te behandelen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we meer tijd nodig hebben, ook hiervan zullen we je op de hoogte stellen.


...

Notification!
We gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze site te verbeteren.Privacybeleid.